1395/05/02 تعداد بازدید: 95
همايش ملي سبك زندگي و خانواده پايدار
New Page 9
 


دومين همايش ملي سبك زندگي و خانواده پايدار در مهر ماه 95 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات برگزار مي شود:
رويكردها:

- چشم انداز خانواده اسلامي پايدار در افق ايران 1404
- مقاوم سازي خانواده پايدار
محورهاي همايش:

1- عوامل مؤثر در ايجاد و توسعه خانواده پايدار
- اصلاح هنجارهاي اجتماعي و خانواده پايدار
- نقش نهادها در خانواده پايدار
- رسانه هاي جمعي و ايجاد خانواده پايدار
- معنويت و خانواده پايدار
- تكنولوژي و خانواده پايدار
- مهارت هاي زندگي و خانواده پايدار
- چارچوب حقوقي و خانواده پايدار
- امنيت قضايي و خانواده پايدار
- الگوي فرزندپروري و خانواده پايدار

2- آسيب شناسي
- افزايش سن ازدواج و تزلزل در خانواده پايدار
- طلاق و تزلزل در خانواده پايدار
- ضعف آموزش (نظام آموزش عمومي و كوتاه مدت دوره اي در مهارت هاي زندگي) و تزلزل در خانواده پايدار
- مدرنيته و تزلزل در خانواده پايدار
- عدم معيارهاي مناسب جهت ازدواج و تزلزل در خانواده پايدار
- خانواده پايدار و تغيير در سنت هاي مربوط به روابط خانوادگي در زندگي نوين

3- راهبردها و الزامات
- مشاوره و خانواده پايدار
- پژوهش ها و خانواده پايدار
- آموزش و خانواده پايدار
- اصلاح و بازنگري چارچوب حقوقي و قانوني خانواده

4- ويژگي ها و الگوهاي عملي خانواده پايدار
- انواع خانواده
- سبك هاي زندگي و خانواده پايدار
- سبك هاي تربيتي و خانواده پايدار
- الگوي تغذيه و خانواده پايدار
- الگوي خواب و خانواده پايدار
- الگوي فراغت و خانواده پايدار
- الگوي ازدواج و انتخاب همسر
- خانواده پايدار و تغيير الگوهاي ازدواج

همايش ملي سبك زندگي و خانواده پايدار
دبيرخانه همايش : 02144866060
https://telegram.me/lifestyle_IAU

Powered by DorsaPortal