11036
1
بخشنامه هاي آموزشي

بخشنامه هاي آموزشي

1– آخرين دستور العمل معادلسازي دروس در دوره هاي كارداني و كارشناسي و كارشناسي  ارشد

2 – تقليل دروس جبراني كارشناسي ناپيوسته

3 – اصلاحيه ماده 43 ( با موضوع درس ناتمام ) آئين نامه آموزشي

4 – دستور العمل هزينه معادلسازي دروس گذرانده شده

5 – اصلاحيه ماده 23 آئين نامه آموزشي

6 – حذف نمرات مردودي فرزند و همسر شهيد ،‌جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزاده و فرزندان آنان ....

7 – نحوه ثبت نام و پذيرش بدون آزمون جهت فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي و كارداني

8 -  نحوه پرداخت هزينه انصراف ، وقفه هاي تحصيلي و ...

9 – آخرين دستورالعمل دروس جبراني

10 – هزينه معادلسازي دروس دانشجوياني كه از ساير دانشگاهها به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي شوند.

11 – اصلاحيه ماده 47 (‌ترم جبراني ) آئين نامه آموزشي

12-نحوه محاسبه شهريه درس آشنايي با قرآن كريم در صورت اخذ درس به صورت معرفي به استاد

13- آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر

14- دروس عمومي اقليت هاي مذهبي  

1393/11/04
Powered by DorsaPortal