تغذیه

    

دانشگاه آزاداسلامی واحدفلاورجان

دانشگاه پرستاری ومامایی

رشته مامایی مقطع کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 87- 86

« طرح درس»

 

·     عنوان درس:اصول تغذیه وتغذیه مادروکودک                    پیشنیاز: بیوشیمی

·     نوع واحد: نظری                                                       تعداد ساعات تدریس درهفته:2 ساعت

·     تعداد واحد: 2                                                                استاد: خانم دکتر نیری – خانم ریحانی   

·     تعداد دانشجو: 42 نفر

  

·     هدف کلی درس:    

پی بردن  به اهمیت و نقش تغذیه صحیح درتأمین سلامت مادر و کودک و مهارت در کاربرد تغذیه صحیح و شناخت علائم ناشی ازسوءتغذیه در مادر و کودک و ارزشیابی وضعیت تغذیه دربارداری وشیردهی وآموزش تغذیه صحیح دراین دوران وپیشگیری از سوءتغذیه.                                                                 

 

·     اهداف جزئی درس:

ازدانشجو انتظار می رود در پایان دوره:

1-      علم تغذیه را تعریف نماید .

2-      مسائل و مشکلات عمده تغذیه درایران و جهان را برشمارد.

3-      اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان  و سلامت جامعه را بیان کند.

4-      ارتباط علم تغذیه با تخصص مامایی را شرح دهد.

5-      کاربرد علم تغذیه در مامایی را توضیح دهد.

6-      اهداف علم تغذیه را برشمارد.

7-      تاریخچه علم تغذیه را بطور خلاصه بیان کند.

8-      ترکیبات شیمیایی را تعریف کند.

9-      ماکرونوترین ها و میکرونوترین ها را شرح دهد.

10-   متابولیسم پروتئین ها در بدن را شرح دهد.

11-   وظایف پروتئین در بدن را بیان کند.

12-   متابولیسم کربوهیدراتها دربدن را شرح دهد.

13-   وظایف کربوهیدراتها دربدن را بیان کند. 

14-   متابولیسم چربی دربدن  را شرح دهد.

15-   وظایف چربی دربدن را شرح دهد.

16-   انرژی را تعریف  کرده،روشهای اندازه گیری انرژی را شرح دهد.

17-   نیاز بدن به انرژی را شناخته و تعادل انرژی را توضیح دهد.

18-   نقش آب دربدن را کاملاً شرح دهد.

19-   انواع املاح را برشمارد.

20-   نقش انواع املاح اساسی بدن(آهن،سدیم پتاسیم،کلر،منیزیم، منگنز، و روی )را برشمارد.

21-   ویتامین های محلول درآب و محلول در چربی را تعریف کند.

22-   نقش ویتامین های مختلف دربدن را شرح دهد.

23-   علایم کمبود ویتامین های مختلف دربدن را تعریف کند.

24-   منابع اساسی تأمین ویتامین های مختلف را نام برد.

25-   گروههای غذایی را تعریف کند.

26-   جداول مواد غذایی را شناخته ونحوه استفاده از آنها را بیان کند.

27-   لیست های جانشین RDA , WHO- FAO   را شرح دهد.

28-   عوارض کمبود مصرف گروههای غذایی مختلف را شرح دهد.

29-    عوارض زیاده روی در مصرف گروههای غذایی مختلف را شرح دهد.

30-   ابعاد مختلف عادات غذایی جامعه را شرح دهد.

31-   چند نشریه علمی مربوط به تغذیه و غذا را نام ببرد.

32-    نقش دولت و سازمان های ملی و بین المللی را شرح دهد.

33-   روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی را شرح دهد.

34-    آلودگی های طبیعی و غیر شیمیایی غذایی را توضیح دهد.

35-   مسمومیت های غذایی شایع کودکان و نوزادان را شرح دهد.

36-   بررسی بالینی وضعیت تغذیه را شرح دهد.

37-   بررسی آنتروپومتریک وضعیت تغذیه را توضیح دهد.

38-   بررسی اقتصادی اجتماعی وضع تغذیه را بیان کند.

39-   عوامل ایجاد کننده سوء تغذیه را برشمارد.

40-   فقر پروتئین وانرژی – علایم ،عوارض و درمان آن را بیان کند.

41-    کم خونی های تغذیه ای را شناخته بطور کامل توضیح دهد.

42-    گواترآندمیک،علایم ودرمان آن را شرح دهد.

43-   علائم و درمان کمبود تغذیه ای روی را شرح دهد.

44-   راشی تیسم،علایم و درمان آن را شرح دهد.

45-   علایم و درمان کمبود تغذیه ای روی را شرح دهد.

46-   تغذیه گروهها ی آسیب پذیر را توضیح دهد.

47-   تغذیه در دوران بلوغ را شرح دهد.

48-    تغذیه در سالهای قبل از بارداری را توضیح دهد.

49-   اصول  تغذیه صحیح در دوران بارداری را بیان کند.

50-   اصول آموزش تغذیه به مادران باردار را برشمارد.

51-    اصول تغذیه صحیح در دوران شیردهی را بیان کند.

52-   اصول آموزش تغذیه در دوران شیردهی را برشمارد.

53-   اصول تغذیه در دوران سالمندی را بیان کند.

54-    تغذیه با شیرمادر و مزایای آن را شرح دهد.

55-    نحوه استفاده از فرمولا را توضیح دهد.

56-   نحوه از شیرگرفتن کودک را بیان کند.

57-   جدول غذاهای کمکی کودک و سن شروع هریک را بیان کند.

58-   تغذیه کودکان در سنین مختلف رشد را شرح دهد.

59-   نحوه ایجاد عادات تغذیه ای مطلوب در کودکان توضیح دهد.

60-       الگوی رشد نوزادان و کودکان و رابطه آن با تغذیه را بیان کند.

61-   منحنی رشد کودکان را تنظیم و تفسیر نماید.

 

·         فعالیت های دانشجو:  به منظور بهره گیری هرچه بیشتر ازاین درس انتظارمی رود که دانشجو:

1-      به طورمرتب در کلاس ها حضور فیزیکی داشته باشد.

2-       در بحث های کلاسی بطور فعال شرکت نماید.

3-      به پرسش های کلاسی ابتدا و انتهای هر جلسه پاسخ دهد.

4-      یک پمفلت آموزشی تغذیه در خصوص یکی از مباحث باانتخاب خود دانشجو تهیه نموده در بورد مامایی نصب نماید.

5-      یک مقاله علمی در خصوص یکی از مباحث تغذیه ترجمه وارائه دهد.

6-      درامتحان میان ترم در پایان ترم شرکت نماید.

 

 

·         روش ارزشیابی پایانی :

1– شرکت فعال در بحث های گروهی                     10 نمره

2- تهیه پمفلت آموزشی                                      15 نمره

3– ترجمه مقاله تغذیه                                         15 نمره

4- میان ترم                                                        15 نمره

5– پایان ترم                                                       45 نمره

                                                                جمع نمره : 100 نمره

                                                 

·         منابع درس:

1-      اصول تغذیه رابینسون 1380 .

2-      جزوه تغذیه مادر وکودک خانم دکتر پارسا، پروانه؛ رضا سلطانی 1382 .

3-      جزوه وزارت بهداشت «مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم »بهمن 1384 .

4-      تغذیه کودک ونوجوان دکتر کلیشادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1383 .

5-      بارداری وزایمان ویلیامز – 2005 .

6-      مامائی مایلز.


 

تقویـم درس

« اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک »

 

ردیف

رئوس مطالب

روش تدریس

ووسایل کمک آموزشی

زمان

 

منبع

 

1

آشنایی با علم تغذیه و مسائل تغذیه در زایمان

پیش آزمون + بحث گروهی

اورهد

27/11/86

جزوه خانم دکتر پارسا

2

کاربرد تغذیه در مامایی

بحث گروهی

اورهد

4/12/86

                  مایلز                 

3

پروتئین – کربوهیدرات – چربی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

11/12/86

اصول تغذیه رابینسون

4

انرژی – آب و الکترلیت ها

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

18/12/86

اصول تغذیه رابینسون

5

املاح – ویتامین ها

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

25/12/86

اصول تغذیه رابینسون

6

جداول غذایی و لیست های RDA

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – ویدئوپروژکتور

17/1/87

اصول تغذیه رابینسون

7

سوء تغذیه – نگهداری غذایی

روش تیمی

اپک

24/1/87

اصول تغذیه رابینسون

8

PEM – کم خونی

بحث گروهی

اورهد

31/1/87

 جزوه خانم دکتر پارسا

9

گواتر– کمبود ویتامین A و روی

بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

7/2/87

جزوه خانم دکتر پارسا

10

راشی تیسم

تغذیه گروههای آسیب پذیر

بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

14/2/87

 جزوه خانم دکتر پارسا

11

تغذیه در بارداری

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

21/2/87

ویلیامز+ جزوه خانم دکتر پارسا

12

تغذیه در

 شیردهی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

ویدئو- فیلم شیردهی

28/2/87

ویلیامز

 جزوه خانم دکتر پارسا

13

تغذیه د ر شیرخواری

سخنرانی – پرسش وپاسخ

ویدئو- فیلم شیردهی

4/3/87  

(جبرانی)

ویلیامز

تغذیه خانم دکترکلیشادی

14

تغذیه در دوران رشد

سخنرانی – پرسش و پاسخ

اپک  – کتاب دکتر کلیشادی

   11/3/87   

ویلیامز

 تغذیه خانم دکتر کلیشادی

 

15

تغذیه نوجوانی و جوانی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – کتاب دکتر کلیشادی

اورهد

18/3/87   

(جبرانی)

ویلیامز

تغذیه خانم دکتر کلیشادی

16

تغذیه میانسالی و سالمندی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – کتاب دکتر کلیشادی

25/3/87

اصول تغذیه رابینسون

 

 

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۳ جمعه ۲۸ آذر
وضعیت آب و هوا
اصفهان
مه کم
بیشینه دما
13°
کمینه دما
طلوع آفتاب
6:58 قبل از ظهر
غروب آفتاب
4:58 بعد از ظهر
برای پی گیری پیام خود ، کدرهگیری را وارد کنید


   
 
آمار بازدید وب
........................
تعداد بازدیدکنندگان امروز ١٢١
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ٦٤٥
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ٦١٥٣١٥٢
تعداد کاربران بر خط ١۰
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal