تغذیه

    

دانشگاه آزاداسلامی واحدفلاورجان

دانشگاه پرستاری ومامایی

رشته مامایی مقطع کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 87- 86

« طرح درس»

 

·     عنوان درس:اصول تغذیه وتغذیه مادروکودک                    پیشنیاز: بیوشیمی

·     نوع واحد: نظری                                                       تعداد ساعات تدریس درهفته:2 ساعت

·     تعداد واحد: 2                                                                استاد: خانم دکتر نیری – خانم ریحانی   

·     تعداد دانشجو: 42 نفر

  

·     هدف کلی درس:    

پی بردن  به اهمیت و نقش تغذیه صحیح درتأمین سلامت مادر و کودک و مهارت در کاربرد تغذیه صحیح و شناخت علائم ناشی ازسوءتغذیه در مادر و کودک و ارزشیابی وضعیت تغذیه دربارداری وشیردهی وآموزش تغذیه صحیح دراین دوران وپیشگیری از سوءتغذیه.                                                                 

 

·     اهداف جزئی درس:

ازدانشجو انتظار می رود در پایان دوره:

1-      علم تغذیه را تعریف نماید .

2-      مسائل و مشکلات عمده تغذیه درایران و جهان را برشمارد.

3-      اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان  و سلامت جامعه را بیان کند.

4-      ارتباط علم تغذیه با تخصص مامایی را شرح دهد.

5-      کاربرد علم تغذیه در مامایی را توضیح دهد.

6-      اهداف علم تغذیه را برشمارد.

7-      تاریخچه علم تغذیه را بطور خلاصه بیان کند.

8-      ترکیبات شیمیایی را تعریف کند.

9-      ماکرونوترین ها و میکرونوترین ها را شرح دهد.

10-   متابولیسم پروتئین ها در بدن را شرح دهد.

11-   وظایف پروتئین در بدن را بیان کند.

12-   متابولیسم کربوهیدراتها دربدن را شرح دهد.

13-   وظایف کربوهیدراتها دربدن را بیان کند. 

14-   متابولیسم چربی دربدن  را شرح دهد.

15-   وظایف چربی دربدن را شرح دهد.

16-   انرژی را تعریف  کرده،روشهای اندازه گیری انرژی را شرح دهد.

17-   نیاز بدن به انرژی را شناخته و تعادل انرژی را توضیح دهد.

18-   نقش آب دربدن را کاملاً شرح دهد.

19-   انواع املاح را برشمارد.

20-   نقش انواع املاح اساسی بدن(آهن،سدیم پتاسیم،کلر،منیزیم، منگنز، و روی )را برشمارد.

21-   ویتامین های محلول درآب و محلول در چربی را تعریف کند.

22-   نقش ویتامین های مختلف دربدن را شرح دهد.

23-   علایم کمبود ویتامین های مختلف دربدن را تعریف کند.

24-   منابع اساسی تأمین ویتامین های مختلف را نام برد.

25-   گروههای غذایی را تعریف کند.

26-   جداول مواد غذایی را شناخته ونحوه استفاده از آنها را بیان کند.

27-   لیست های جانشین RDA , WHO- FAO   را شرح دهد.

28-   عوارض کمبود مصرف گروههای غذایی مختلف را شرح دهد.

29-    عوارض زیاده روی در مصرف گروههای غذایی مختلف را شرح دهد.

30-   ابعاد مختلف عادات غذایی جامعه را شرح دهد.

31-   چند نشریه علمی مربوط به تغذیه و غذا را نام ببرد.

32-    نقش دولت و سازمان های ملی و بین المللی را شرح دهد.

33-   روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی را شرح دهد.

34-    آلودگی های طبیعی و غیر شیمیایی غذایی را توضیح دهد.

35-   مسمومیت های غذایی شایع کودکان و نوزادان را شرح دهد.

36-   بررسی بالینی وضعیت تغذیه را شرح دهد.

37-   بررسی آنتروپومتریک وضعیت تغذیه را توضیح دهد.

38-   بررسی اقتصادی اجتماعی وضع تغذیه را بیان کند.

39-   عوامل ایجاد کننده سوء تغذیه را برشمارد.

40-   فقر پروتئین وانرژی – علایم ،عوارض و درمان آن را بیان کند.

41-    کم خونی های تغذیه ای را شناخته بطور کامل توضیح دهد.

42-    گواترآندمیک،علایم ودرمان آن را شرح دهد.

43-   علائم و درمان کمبود تغذیه ای روی را شرح دهد.

44-   راشی تیسم،علایم و درمان آن را شرح دهد.

45-   علایم و درمان کمبود تغذیه ای روی را شرح دهد.

46-   تغذیه گروهها ی آسیب پذیر را توضیح دهد.

47-   تغذیه در دوران بلوغ را شرح دهد.

48-    تغذیه در سالهای قبل از بارداری را توضیح دهد.

49-   اصول  تغذیه صحیح در دوران بارداری را بیان کند.

50-   اصول آموزش تغذیه به مادران باردار را برشمارد.

51-    اصول تغذیه صحیح در دوران شیردهی را بیان کند.

52-   اصول آموزش تغذیه در دوران شیردهی را برشمارد.

53-   اصول تغذیه در دوران سالمندی را بیان کند.

54-    تغذیه با شیرمادر و مزایای آن را شرح دهد.

55-    نحوه استفاده از فرمولا را توضیح دهد.

56-   نحوه از شیرگرفتن کودک را بیان کند.

57-   جدول غذاهای کمکی کودک و سن شروع هریک را بیان کند.

58-   تغذیه کودکان در سنین مختلف رشد را شرح دهد.

59-   نحوه ایجاد عادات تغذیه ای مطلوب در کودکان توضیح دهد.

60-       الگوی رشد نوزادان و کودکان و رابطه آن با تغذیه را بیان کند.

61-   منحنی رشد کودکان را تنظیم و تفسیر نماید.

 

·         فعالیت های دانشجو:  به منظور بهره گیری هرچه بیشتر ازاین درس انتظارمی رود که دانشجو:

1-      به طورمرتب در کلاس ها حضور فیزیکی داشته باشد.

2-       در بحث های کلاسی بطور فعال شرکت نماید.

3-      به پرسش های کلاسی ابتدا و انتهای هر جلسه پاسخ دهد.

4-      یک پمفلت آموزشی تغذیه در خصوص یکی از مباحث باانتخاب خود دانشجو تهیه نموده در بورد مامایی نصب نماید.

5-      یک مقاله علمی در خصوص یکی از مباحث تغذیه ترجمه وارائه دهد.

6-      درامتحان میان ترم در پایان ترم شرکت نماید.

 

 

·         روش ارزشیابی پایانی :

1– شرکت فعال در بحث های گروهی                     10 نمره

2- تهیه پمفلت آموزشی                                      15 نمره

3– ترجمه مقاله تغذیه                                         15 نمره

4- میان ترم                                                        15 نمره

5– پایان ترم                                                       45 نمره

                                                                جمع نمره : 100 نمره

                                                 

·         منابع درس:

1-      اصول تغذیه رابینسون 1380 .

2-      جزوه تغذیه مادر وکودک خانم دکتر پارسا، پروانه؛ رضا سلطانی 1382 .

3-      جزوه وزارت بهداشت «مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم »بهمن 1384 .

4-      تغذیه کودک ونوجوان دکتر کلیشادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1383 .

5-      بارداری وزایمان ویلیامز – 2005 .

6-      مامائی مایلز.


 

تقویـم درس

« اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک »

 

ردیف

رئوس مطالب

روش تدریس

ووسایل کمک آموزشی

زمان

 

منبع

 

1

آشنایی با علم تغذیه و مسائل تغذیه در زایمان

پیش آزمون + بحث گروهی

اورهد

27/11/86

جزوه خانم دکتر پارسا

2

کاربرد تغذیه در مامایی

بحث گروهی

اورهد

4/12/86

                  مایلز                 

3

پروتئین – کربوهیدرات – چربی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

11/12/86

اصول تغذیه رابینسون

4

انرژی – آب و الکترلیت ها

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

18/12/86

اصول تغذیه رابینسون

5

املاح – ویتامین ها

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

25/12/86

اصول تغذیه رابینسون

6

جداول غذایی و لیست های RDA

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – ویدئوپروژکتور

17/1/87

اصول تغذیه رابینسون

7

سوء تغذیه – نگهداری غذایی

روش تیمی

اپک

24/1/87

اصول تغذیه رابینسون

8

PEM – کم خونی

بحث گروهی

اورهد

31/1/87

 جزوه خانم دکتر پارسا

9

گواتر– کمبود ویتامین A و روی

بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

7/2/87

جزوه خانم دکتر پارسا

10

راشی تیسم

تغذیه گروههای آسیب پذیر

بحث گروهی

ویدئو پروژکتور

14/2/87

 جزوه خانم دکتر پارسا

11

تغذیه در بارداری

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اورهد

21/2/87

ویلیامز+ جزوه خانم دکتر پارسا

12

تغذیه در

 شیردهی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

ویدئو- فیلم شیردهی

28/2/87

ویلیامز

 جزوه خانم دکتر پارسا

13

تغذیه د ر شیرخواری

سخنرانی – پرسش وپاسخ

ویدئو- فیلم شیردهی

4/3/87  

(جبرانی)

ویلیامز

تغذیه خانم دکترکلیشادی

14

تغذیه در دوران رشد

سخنرانی – پرسش و پاسخ

اپک  – کتاب دکتر کلیشادی

   11/3/87   

ویلیامز

 تغذیه خانم دکتر کلیشادی

 

15

تغذیه نوجوانی و جوانی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – کتاب دکتر کلیشادی

اورهد

18/3/87   

(جبرانی)

ویلیامز

تغذیه خانم دکتر کلیشادی

16

تغذیه میانسالی و سالمندی

سخنرانی – پرسش وپاسخ

اپک – کتاب دکتر کلیشادی

25/3/87

اصول تغذیه رابینسون

 

 

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۳ پنج شنبه ۶ آذر
وضعیت آب و هوا
اصفهان
-1°
بیشینه دما
12°
کمینه دما
-2°
طلوع آفتاب
6:41 قبل از ظهر
غروب آفتاب
4:56 بعد از ظهر
برای پی گیری پیام خود ، کدرهگیری را وارد کنید


   
 
آمار بازدید وب
........................
تعداد بازدیدکنندگان امروز ٢٧
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ٣٨۹
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ٦١٤١٣٧٢
تعداد کاربران بر خط ٦
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal